Home Dezinsecţie Dezinfecţie Deratizare Legislaţie Preţ/Ofertă Portofoliu Galerie Foto Contact

Deratizare

Deratizare

Deratizarea este procesul de înlăturare a rozătoarelor folosind produse, substanţe şi dispozitive netoxice pentru oameni şi animale. Intrucât combaterea este mai grea, este recomandat a se preveni apariţia şi răspândirea acestor dăunători prin procese periodice de deratizare, în acest fel veţi scăpa de discomfortul creat de acestea. Din această cauză, deratizarea trebuie efectuată în mod continuu şi ritmic, pentru a împiedica refacerea rapidă a populaţiei dăunatoare.

  1. Elimină rozătoarele purtătoare de microbi şi diverse boli (trichineloză, leptospiroză, bruceloză, febră aftoasă, gastroenterită virotică, antraxul, turbarea, toxiinfecţiile alimentare etc.) periculoase atât pentru om cât şi pentru animale
  2. Previne pierderile economice ale agenţilor economici

Unde trebuie efectuată deratizarea?

DeratizareÎn mediul urban (subsolurile clădirilor, reţelele de canalizare, depozitele alimentare, unităţile de producţie şi desfacere a produselor alimentare, zonele de depozitare a deşeurilor etc.) rozătoarele se adaptează cu mare uşurinţă de aceea se impune aplicarea unor măsuri permanente, care au menirea de a elimina rozătoarele şi împiedică înmulţirea lor.

Când trebuie efectuată deratizarea?

Combaterea rozătoarelor trebuie efectuată pe tot parcursul anului, dar cu o intensitate mai mare primăvara şi toamna.

Toate substanţele şi materiale folosite sunt avizate de Ministerul Sănătăţii, sunt ecologice, biodegradabile şi nu au efect toxic asupra organismului uman, cu respectarea srictă a normelor de securitate şi igienă specifice fiecărui produs.